LAKTO Memelik Lastikleri

Açıklama

Heterejonik yapısıyla mükemmel meme sıvazlaması yaparak meme hastalıklarını azaltır. (Deneme uygulamasında somatik hücre 1 ay içinde %70 azalmıştır.) Ayrıca LAKTO memelik lastiklerinin uluslararası incelemeli patent başvurusu gerçekleşmiştir.