Genel Teklif ve Sipariş Şartları

LAKTO Hayvancılık Teknolojileri Ltd. Şti. (LAKTO olarak anılacaktır) Genel Teklif ve Sipariş Şartları

 1. Teklifin geçerlilik süresi içinde Alıcı tarafından imzalanıp LAKTO’ya gönderilmeyen ve bu şekilde onaylanmayan teklifler ve siparişler, kesinlikle geçersizdir; onaylanmış tekliflerde ön ödeme yapılmadıkça veya ödeme koşullarına uyulmadıkça LAKTO’nın yükümlülükleri doğmaz; Alıcı bu şartı şimdiden kabul etmiştir.
 2. Teslimat: LAKTO ürünlerini nakliye sırasında zarar görmeyecek biçimde paketleyecektir. Ürünler alıcının belirleyeceği veya onaylayacağı nakliyeci aracına LAKTO tarafından yüklenecektir. LAKTO teslimatı kısmi olarak yapabilir. Sevkiyatta doğabilecek aksaklık ve gecikmelerden LAKTO sorumlu değildir. Mallar, teslim edildikten sonra tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir. LAKTO montaj yerinde gerekecek elektrik, su gibi ihtiyaçların karşılanmasından; montaj yerinin aydınlatılmasından ve LAKTO tarafından tedarik edilmiş ürünlerinin teslim edildiği yerdeki güvenliğinden, sigortalanmasından sorumlu değildir. Bu sorumluluğun Alıcı’ya ait olduğu peşinen kabul edilmiştir. Montaj yerinde ürünlerin hasarsız indirilmesi için gerekli forklift, vinç gibi araçların temini, işletme içinde ilgili yerlere taşınması işlerinden Alıcı sorumludur.
 3. Garanti: Makine ve ekipmanlar, teslim tarihinden itibaren sadece imalat hatalarına karşı 1 (bir) yıl garantilidir ve Alıcı, imalat hatası olduğu takdirde bunu derhal LAKTO’ya bildirmekle yükümlüdür. Makine ve ekipmanları, Alıcı’nın işinin ehli olmayan elemanlarının kullanması ve her türlü kullanım hataları, voltaj ve elektriğe bağlı arızalar, garanti ve ayıba karşı tekeffül hükümleri kapsamı dışındadır. Alıcı; kullanım hatası, voltaj ve elektriğe bağlı arızalar ve kendi hatası nedeniyle uğramış olduğu zararların tazminini hiçbir surette LAKTO’dan talep edemez.
 4. Alıcı, montaj gerektiren makine ve ekipmanların montajı için gerekli olan tüm şartları sağlamakla yükümlüdür. Şöyle ki;
  1. Trifaze elektrik çekilmiş, hazır, çalışır durumda olmalıdır,
  2. Gerekli yerlere şebeke enerjisi alıcı tarafından ulaştırılmalıdır. Elektrikli tüm donanımın şebeke enerjisine bağlanması alıcı tarafından temin edilecek profesyonel elektrikçiye yaptırılmalıdır.
  3. Su tesisatı çekilmiş, hazır, çalışır durumda olmalıdır,
  4. Montaj esnasında bir elektrikçi, bir su tesisatçısı ve destek ve eğitim için Alıcı’nın işten anlar 2 teknik elemanı hazır bulundurulmalıdır,
  5. LAKTO’nın montaj teknik elemanlarının, uygun standartlarda bir yerde konaklama (otel) ve yiyecek giderlerinin tamamı Alıcı’ya aittir. Alıcı, LAKTO’nun elemanlarını LAKTO’ya uygun olmayan koşullarda konaklatmak isterse, LAKTO uygun bir konaklama yeri (otel) seçecek ve ilgili konaklama ücreti Alıcı’ya fatura edilecektir. Konaklama yeri (otel) ile montaj alanı arasındaki ulaşım, Alıcı tarafından sağlanacaktır; sağlanmazsa LAKTO bununla ilgili tüm giderleri Alıcı’ya fatura edecek ve fatura bedelini talep edecektir. Alıcı, bu maddede yazılı tüm şartları eksiksiz ve tam yerine getirmedikçe, LAKTO’nun montaj yükümlülüğü doğmayacaktır.
 5. Tanımlar: Tüm resimler ve tanımlamalar teklif edilen ürünleri tarif etmek için kullanılmıştır. Kullanılacak ürünlerde, ekipmanın teknik içeriğinde bazı farklılıklar olabilir. LAKTO inşaat işleri, su tesisatı ve şebeke enerjisine yönelik ekipman veya donanım tedarik etmemektedir. Teslim edilecek tüm kablolar  düşük akım kablolarıdır, en çok 24 V AC/DC akım içindir.
 6. Kur Farkı Şartı: Döviz kuru, fiili ödeme günündeki TCMB Efektif satış kurundan hesaplanacaktır. Alıcı’nın vadesinde/tarihinde hiç ödeme yapmaması ya da eksik ödeme yapması halinde, Satıcı’nın fiili ödeme günündeki TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak kur farkını talep etme hakkı vardır. Satıcı bu gibi hallerde, fiili ödemenin yapıldığı gün ödenen TL meblağı o günkü TCMB efektif satış kurunu esas alarak Dövize çevirip çıkan meblağı Döviz borcundan düşecek, kalan bakiyeyi tekrar o günkü TCMB efektif satış kuru üzerinden  TL’e çevirip çıkan TL meblağa KDV eklemek suretiyle kur farkı faturası tanzim edecektir.  Alıcı, tanzim edilen kur farkı faturasını, fatura tarihinde  Satıcı’ya ödemeyi, aksi halde kur farkı faturasına fatura tarihinden itibaren aylık %5 vade farkı ödemeyi gayrikabili rücu olmak üzere kayıtsız ve şartsız olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Muacceliyet Şartı: Alıcı, çek,senet ve/veya taksitlerden birini vade ve/veya tarihlerinde ve tam olarak ödemez ise,diğer çek, senet ve/veya taksitlerin tamamının muacceliyet kesbedeceğini, kendisine hiçbir ihtara, ihbara ve adem-i tediye protestosuna gerek kalmaksızın LAKTO’nun tüm keşideci ve cirantalara karşı kanuni takibe tevessülde serbest ve haklı olduğunu ve işbu muacceliyet şartını gayrikabili rücu olmak üzere kayıtsız, şartsız olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Vade Farkı Şartı: Alıcı, satım bedelini yukarıda kararlaştırılan ödeme günlerinde hiç ödemez veya eksik öderse, ödemenin Euro ile yapılmasına karar verilmişse aylık %2, TL yapılmasına karar verilmişse aylık % 5 oranında vade farkı ödeyeceğini gayrikabili rücu olmak üzere kayıtsız, şartsız olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda LAKTO, hesaplanan vade farkı için Alıcı’ya vade farkı faturası tanzim edecek ve hiçbir ihtara gerek kalmaksızın vade farkı faturasının fatura tarihinde ödenmesini Alıcı’dan talep edecektir.
 9. Taraflar, doğacak ihtilafların hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.