Küçükbaş Sıralı Çıkış Süt Sağım Sistemi

Açıklama

Hayvanların kolay yerleşmesi için durak aralarında kelebek kapılar bulunur. Sağım kontrolünü kolaylaştıracak sağım çukurlarından kontrol gerçekleştirilebilir. Çukurun her iki yanındaki durak yerlerinin önünde galvaniz yemlikler yer alır.

Yemliklerde bireysel kilitler bulunur. Çıkışlarda ise pinomatik silindir kilidi açar, kilitler ve yemlikler ayrı pistonlarla havaya kalkar ve yeni gelecek hayvan için yemliğe yem dökülür.