Projelendirme

Bir hayvancılık işletmesinde tasarım çok önemlidir. Çiftliğin ekonomik ömrünün en az 25 yıl olması gerektiği göz önüne alınırsa İşletmedeki her türlü yapılanma, teknoloji seçimi, yem programları, teknik eleman ve yönetici eğitimi, yem bitkisi üretimi, yıllık planlama, işletmedeki her alt birim için iş paketlerinin hazırlanması ve gereken danışmanlıkları içerecek şekilde projelendirme yapılır.

İlk Adım: Ön Proje Danışmanlığı

 • Fizibilite Çalışması ve Ana Plan
 • Çiftlik Planı Çizimi
  • Arazi koşullarına göre işletmenin yerleşimi
  • İşletmedeki binaların mimari projelerin teminİ
 • Profesyonel ve Teknolojik Konular
  • Durum Analizi
  • Sürü Kurmak ve Geliştirmek
  • Yem ve Arazi Gerekleri
  • Gelir ve Giderlerin Tahmini
 • Ekonomik Analiz
  • Durum analizi, öneriler ve uygulama planı

İkinci Adım: Profesyonel ve Teknolojik Konular

 • Süt Sağım ve Sürü Yönetim Sistemleri
  • Süt sağım makineleri
  • Süt soğutma tankları
  • Sürü yönetim sistemleri
  • Süt ölçerler
  • Temizlik maddeleri
 • Ahır içi, Gübre ve Diğer Çiftlik Ekipmanları
  • Ahır içi ekipman (yatak demirleri ve yemlik kilitleri)
  • Buzağı kulübeleri
  • Buzağı besleme
  • Otomatik yemleme ve sulama
  • Gübre sistemleri
  • Serinletme sistemleri
 • Yem Üretim ve Dağıtım Makinaları
  • Kaba-kesif yem kıyıcı-karıştırıcı-dağıtıcı römork
  • Kesif yem üretim sistemleri
  • Silaj paketleme sistemleri
  • Yuvarlak balya yapma ve sarma
  • Silaj ve hasat makinaları

Üçüncü Adım: Çiftliğin Ana Planı

 • İşletme binalarının mimari projelerinin çizimi
 • Konumlandırma makina ve ekipman yerleşimi
 • Doğru teknoloji seçimi

Dördüncü Adım: Ekonomik Analiz

 • Durum analizi
 • Öneriler ve uygulama planı
 • Yatırımın geri dönüşünü hesaplamak