LAKTO -AK SAĞIM BAŞLIĞI

-Ak yüksek verimli hayvanlar için geliştirilmiştir. Tasarımdaki esas hedef meme ucu vakum dalgalanmasını en alt düzeye indirmektir. Bu hedefe pençenin 490 cc'lik geniş hacimiyle, sütün mükemmel biçimde akıp uzaklaşmasını sağlayacak yapıyla ulaşılmaktadır. Böylece sütün sağım sırasında memeye doğru mekanik olarak geri basılması engellenir.

Patent incelemesi yapılan memelik lastiğinin heterojenik yapısı memenin elle sağılırmış gibi yukardan aşağı doğru sıkılmasını sağlar. Sağım başlığının ergonomik yapısı ele tam olarak oturmasını sağlayarak başlık takma ve çıkarma işlemini kolaylaştırır. Tüm bu özellikler kolay ve sağlıklı sağımı sağlamak için birleşmiştir. -Puls pulsatörle birlikte -Ak sağım başlığının kullanılmasından itibaren süt veriminde ciddi artış ve somatik hücre sayısında fark edilir azalma görülecektir.


a