LAKTO -Puls2 eş zamanlı 2 sağım başlığının bağlanabildiği
ekonomik çözümdür.

Merkezi pulsasyon kontrol ünitesine 16 adede kadar -Puls bağlanabilmektedir. Nabız sayısı ve nabız oranı istendiği gibi ayarlanabilmekte ve LCD ekranda gözlenebilmektedir.
Kontrol ünitesipulsatörlerin ardışık çalışmasını sağlamaktadır.

Bu özellik sayesinde hiçbir pulsatör eş zamanlı çalışmamakta,
böylece sağım sisteminde pulsatörlere bağlı vakum dalgalanması engellenmekte, meme sağlığı korunmaktadır.
Kontrol ünitesi harici switchmode trafo ile beslenmektedir.

Bu uygulama ile şebeke cereyanındaki olası voltaj dalgalanmalarının sebep olacağı arızalar en alt düzeye indirilmektedir.